Käytännön tapauskertomuksia
Lähetä tapauskertomus

"Lähetyslomake"-linkin kautta aukeavalta sivulta voit lähettää oman tapauskertomuksesi. Liitä kertomukseesi otsikko, ongelmatilanteen kuvaus sekä kuvaus siitä miten tilanne ratkesi. Tapauskertomukset ovat pituudeltaan varsin lyhyitä.

Lähetyslomake »

Mitä ovat tapauskertomukset?

Alla kuvatut tapauskertomukset ovat verkkokurssin tekijöiden ja käyttäjien lähettämiä käytännön esimerkkejä sairaalahygienian alueelta. Ne eivät pyri antamaan perusteellista ohjetta tapauksen oikeaoppisesta hoitamisesta vaan kuvaavat käytännössä toteutuneita tilanteita. Oppijan itsensä päätettäväksi jää, onko kuvattu ratkaisu onnistunut vai ei. Mikäli tapauskertomuksissa on informaatiota, joka on ristiriidassa kurssin muun materiaalin kanssa suositellaan käytettävän kurssin "varsinaista materiaalia".

 1. Käsien kontaminaation estäminen

Ongelmatilanne

Käsien välityksellä tapahtuva kosketustartunta joko suoraan tai epäsuoraan on yleisin tartuntatapa sairaalassa. Työskennellessä kädet kontaminoituvat ympäristön mikrobeilla. Potilaan lähihoidossa kontaminaatioriski on suurin. Miten toimit estääksesi käsien kontaminaatiota?

Tilanteen ratkaisu

 • vältä tarpeetonta ympäristön koskettelua (koneet, tippaletkut, verisuonikatetrit, virtsakatetrit, intubaatioputket, dreenit jne)
 • desinfioi kädet alkoholihuuhteella ennen ja jälkeen potilaan koskettelun
 • käytä tarvittaessa apuna suojakäsineitä ja instrumentteja
 • suunnittele työskentely puhtaasta likaiseen. Huomioi se myös yksittäisen potilaan hoidossa, esimerkiksi jos haavoja on useita hoida infektoitunut haava viimeisenä.

 2. Haavan hoito

Ongelmatilanne

Menet hoitamaan kaksi päivää sitten leikatun potilaan haavaa. Miten toimit aseptisen työskentelyn näkökulmasta?

Tilanteen ratkaisu

Jos osastolla on useita haavanhoitoja tee puhtaan haavan hoito ensimmäisenä aseptisen työjärjestyksen mukaan.

 • ota tarvittavat välineet mukaan (haavanhoitokori: puhtaat sidokset, tehdaspuhtaat suojakäsineet, roskapussi, käsihuuhde)
 • desinfioi kädet
 • laita suojakäsineet käteen
 • poista haavasidokset instrumentteja/suojakäsineitä apuna käyttäen
 • laita käytetyt sidokset/käsineet roskapussiin
 • sulje roskapussi ja laita sekajätteisiin
 • desinfioi kädet ja laita tarvittaessa puhtaat suojakäsineet käteen ennen uusien haavasidoksien laittoa
 • pese käytetyt instrumentit huuhtelu- ja desinfektiokoneessa ja toimita ne välinehuoltoon steriloitavaksi
 • desinfioi kädet

 3. Verinäytteen otto

Ongelmatilanne

Verinäytteen ottaminen potilaalta kuuluu laboratoriohoitajan tehtäviin, mutta joissakin tilanteissa sairaanhoitaja tai lääkäri voi joutua tekemään sen. Verinäytteen ottoon liittyy aina veritapaturman riski. Miten huomioit aseptiikan ja miten toimit pisto-onnettomuuden välttämiseksi?

Tilanteen ratkaisu

 • varaa tarvittavat välineet - huom.! neulankeräysastia mukaan!
 • desinfioi kädet
 • desinfioi pistokohta ja anna sen kuivua ennen pistämistä
 • laita tehdaspuhtaat suojakäsineet käteen
 • irrota käytetty neula neulakeräysastian kantta vasten (ei käsin)
 • riisu suojakäsineet ja desinfioi kädet

 4. Liman imeminen hengitysteistä

Ongelmatilanne

Potilasta joudutaan imemään useita kertoja päivässä runsaan liman erityksen vuoksi. Aseptinen työskentely imemisen aikana on tärkeää, jotta potilasta ei altisteta infektioille. Ihanteellista olisi, että imemisen suorittaa 2 henkilöä, jotta toimenpide sujuisi turvallisesti, kivuttomasti ja aseptisesti oikein Miten toimit?

Tilanteen ratkaisu

 • desinfioi kädet
 • suojaa silmät ja suu, huomioi myös potilaan suojaus
 • kaada fysiologista keittosuolaa kertakäyttömukiin (huom! keittosuolapullo potilaskohtainen, avattu pullo säilyy vuorokauden käyttökelpoisena)
 • kostuta imukatetria keittosuolassa
 • aseptisen työskentelyjärjestyksen mukaan ime ensin syvältä hengitysteistä ja lopuksi suusta ja tarpeen vaatiessa nenästä, mutta jos suussa on runsaasti limaa, ime ensin sieltä
 • imemisen loputtua kieritä imukatetri käsineeseesi, vedä suojakäsine käytetyn katetrin päälle ja laita sekä katetri että käsine roskiin
 • poista suu-nenä-ja silmäsuoja
 • desinfioi kädet

 5. Dreenipussin tyhjennys

Ongelmatilanne

Vaihdat potilaalle dreenipussin. Miten toimit?

Tilanteen ratkaisu

 • desinfioi kädet
 • laita kertakäyttöiset käsineet käteen (esim. vinyyliset)
 • irrota dreenipussi, solmi sen letku, laita dreenipussi ja käsineet roskapussiin ja sulje roskapussi
 • vaihda dreenipussi uuteen
 • vie roskapussi huuhteluhuoneeseen ja laita jätteisiin
 • desinfioi kädet

 6. Aseptiset työskentelytavat lääkkeiden jaossa

Ongelmatilanne

Jaat vuodeosaston lääkehuoneessa suun kautta nautittavia lääkkeitä kertakäyttöisiin lääkelaseihin, lääkejakelutarjottimelle ja dosetteihin. Mitä huomioit taataksesi lopputuloksen hygieenisyyden?

Tilanteen ratkaisu

 • desinfioi kädet työn alussa ja joka keskeytyksen jälkeen
 • peitä avonaiset lääkelasit, jos jaat lääkkeitä useita annostelukertoja varten
 • muista, että muoviset lääkelasit ovat kertakäyttöisiä
 • pese monikäyttöiset teräksiset lääkelasit astianpesukoneessa joka käytön jälkeen
 • pese myös dosetit ja lääkejakelutarjottimet säännöllisesti
 • ota tabletit ja kapselit purkeista jakelupinseteillä tai lusikalla
 • annostele nestemäiset lääkkeet kertakäyttöruiskulla., älä koskettele sormin pullon suuaukkoa tai kierreosaa
 • jos tarkistat tablettipurkin sisällön määrän, älä kumoa tabletteja kämmenelle vaan käytä kertakäyttöistä paperialustaa
 • jos hienonnat lääkkeitä huhmaressa tai puolitat tabletteja lääkeleikkurilla, muista puhdistaa välineet joka käytön jälkeen
 • imeytä lääkkeenjaossa mahdollisesti syntyneet roiskeet puuvanuun tms. ja pyyhi pinnat yleispuhdistusaineella

 7. Parenteraalisesti annettavat lääkkeet ja aseptiikka

Ongelmatilanne

Injektioruiskuihin ja infuusionesteisiin annosteltujen lääkkeiden tulee olla steriilejä myös käyttökuntoon saatettuna. Miten toimit aseptisesti oikein?

Tilanteen ratkaisu

 • desinfioi kädet ennen työskentelyn aloitusta
 • desinfioi kaikki läpäisykalvot 80%:lla denaturoidulla alkoholilla kostutetulla taitoksella, anna kalvojen kuivua ennen läpäisyä
 • ota välineet ( ruiskut, neulat, kanyylit jne. ) pakkauksesta juuri ennen käyttöä
 • valmista lääkkeet käyttökuntoon mahdollisimman lähellä käyttöajankohtaa
 • mikrobikontaminaatioriskin vuoksi ruiskuun vedetyn lääkkeen/injektionesteen säilyttämistä ei suositella

 8. IV-infuusion anto

Ongelmatilanne

IV-infuusioon liittyy merkittävä infektiovaara. Mitkä ovat mahdolliset kontaminaatioreitit?

Kontaminaatioreitit

 • käsien desinfektio puutteellista
 • ihon riittämätön desinfektio ennen verisuonikatetrointia
 • verisuonikatetrin sisäänmenoaukko on infektoitunut
 • nesteensiirtolaitetta ei ole vaihdettu riittävän usein
 • verisuonikatetri ei ole suonessa
 • verisuonikatetri vanhentunut tai pakkaus epästeriili
 • verisuonikatetrin asettaminen tai sen käsittely ei ole aseptista
 • likaantunutta sidosta ei vaihdeta riittävän usein eikä se tapahdu aseptisesti
 • nesteensiirtolaite on vanhentunut tai pakkaus epästeriili
 • liitosten tai kolmitiehanan käsittely ei ole aseptista
 • nesteensiirtolaitteen liittäminen pussiin ei ole aseptista
 • liuospussi on epästeriili
 • neste on kontaminoitunut tai vanhentunut (sameus, värin muutos)
 • lääkelisäykset ovat kontaminoituneita tai lisääminen ei tapahdu aseptisesti

 9. Vaipan vaihto

Ongelmatilanne

Virtsan karkailussa hygienian hoito merkitsee puhtautta ja hajuttomuutta, jolloin potilaan hyvinvointi ja ympäristön viihtyvyyskin lisääntyy. Tämän lisäksi hyvä hygienia auttaa infektioiden torjunnassa. Mitä huomioit vaipanvaihtotilanteessa hygienian kannalta?

Tilanteen ratkaisu

 • potilaalle sopivia vaippoja on huoneessa alkuperäispakkauksessa
 • roskapusseja on huoneessa käytettyjä vaippoja varten
 • suojakäsineitä on huoneessa
 • potilaalla on henkilökohtaiset ihovoiteet/pesuvoiteet
 • kädet desinfioidaan ennen suojakäsineiden pukemista
 • vaippa vaihdetaan suojakäsineet kädessä
 • käytetty vaippa ja suojakäsineet laitetaan suoraan roskapussiin, joka solmitaan ja viedään lopuksi jätteisiin pois potilashuoneesta
 • kädet desinfioidaan ja laitetaan uudet suojakäsineet
 • uusi vaippa laitetaan potilaalle
 • suojakäsineet riisutaan
 • kädet desinfioidaan

 10. Eritetahradesinfektio

Ongelmatilanne

Olet jakamassa iltalääkkeitä potilashuoneessa. Huomaat veritahroja lattialla. Mitä teet?

Tilanteen ratkaisu

 • keskeytät lääkkeiden jaon ja viet lääketarjottimen lääkehuoneeseen
 • haet eritetahradesinfektiovälineet
 • poistat veritahrat (ks. Eritetahradesinfektio ja eritetahran poisto)
 • jos et voi keskeyttää lääkkeiden jakoa laita esim puuvanua tahran päälle, ettei kukaan levitä tahraa kenkien välityksellä
 • lääkekierron jälkeen poista tahrat