Katetrin vaihto

Osion oppimistavoite

Käytyään osion läpi opiskelija tietää katetrin vaihtoindikaatiot ja tekniikat, ja tietää miten infektiota epäiltäessä menetellään.

Miksi katetri vaihdetaan?

Katetrin vaihtoa ei suositella rutiininomaisesti.

Katetri vaihdetaan, jos

  • katetri on tukkeutunut
  • on tieto/epäily katetriperäisestä infektiosta
  • katetri on vaurioitunut
  • käyttöindikaatiot ovat muuttuneet (katetrityypin vaihto)

Uuden katetrin laitto

Ensisijaisesti uusi punktio terveeltä iholta.

Katetri voidaan vaihtaa vaijerin avulla, jollei ole infektioepäilyä. Vaihto vaijerin avulla rasittaa potilasta vähemmän ja siihen liittyy vähemmän mekaanisia komplikaatioita. Jos katetri vaihdetaan vaijerin avulla, aseptiseen tekniikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota (uusi ihon puhdistus, peittely ja steriilien käsineiden vaihto vanhan katetrin poiston jälkeen). Vanha katetri pitää viljellä aina, jos vaihto tehdään vaijerin avulla. Mikäli viljely on positiivinen, tulee vaihdettu katetri poistaa ja laittaa uusi katetri terveeltä iholta.

Lisätietoja kurssin sivulta: Katetrin pistokohdan valinta

Infektioepäily

  • Katetri pääsääntöisesti poistetaan infektioepäilyssä.
  • Katetrin kärki viljelyyn.
  • Suositellaan katetrin poistoa ja antibiootin annostelua ennen uuden katetrin laittamista.
  • Uuden paikan valinta, ei vaijerilla vaihtoa.
  • Ilmoitus infektiorekisteriin.