Jäsenyys

Jäseneksi liittyminen

Hyvää seuraa – jo vuodesta 1881 alkaen

Duodecim tuottaa jäsenilleen painettuja ja sähköisiä julkaisuja, koulutustilaisuuksia ja monipuolisia jäsenpalveluita, jotka auttavat kehittämään ammattitaitoa ja käytännön työtä.

Duodecim-seuran hallitus voi hyväksyä seuran jäseniksi lääkäreitä ja lääkäriksi opiskelevia. Jäsenhakemus tehdään liittymislomakkeella, joka tulee tulostaa ja palauttaa täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
PL 713
00101 Helsinki

Voit ladata jäsenhakemuslomakkeen koneellesi sivun oikeasta reunasta.

Muualla kuin Suomessa lääkärin tutkinnon suorittaneet liittävät jäsenhakemukseen kopion ulkomailla suoritetusta lääkärintutkinnosta tai kopion todistuksesta, josta ilmenee oikeus toimia lääkärinä Suomessa. Ulkomailla lääkärin tutkinnon suorittanut hyväksytään seuran varsinaiseksi jäseneksi, jos hän toimii Suomessa lääkärinä tai opiskelee suomalaisten lääkärinoikeuksien saamiseksi.

Opiskelijajäseniksi hyväksytään lääketieteen perusopintojaan suorittavia henkilöitä. Suomalaisille opiskelijoille tarjotaan syksystä 2016 alkaen mahdollisuutta liittyä Duodecim-seuran jäseniksi ensimmäisestä vuosikurssista alkaen pääasiassa kursseittain.

Lisätietoja jäseneksi liittymisestä:

Sirpa Savolainen
koordinaattori
sirpa.savolainen(at)duodecim.fi
p. 09 6188 5409