Hakutulokset: "suositukset"

Ajankohtaista 6Sivut 0

Vältä viisaasti ‑suositukset ohjaavat luopumaan vanhentuneista hoitokäytännöistä

Lääketieteellinen tutkimus tuottaa uutta tutkimustietoa yhä nopeammin. Terveydenhuoltojärjestelmän haaste on päivittää alan toimintatapoja ja luopua vanhentuneista käytännöistä lisääntyvän tiedon myötä. Uudet Vältä viisaasti ‑suositukset tarjoavat terveydenhuollon toimijoille välineitä tarttua tähän haasteeseen. Vältä viisaasti ‑suositusten tavoitteena on määritellä selkeästi sellaiset toimenpiteet, joista tutkimustiedon valossa tulisi luopua joko kokonaan tai tietyn potilasryhmän kohdalla. Suosituksissa tuodaan selkeästi esille […]

Vältä viisaasti -suositukset kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidosta ja diagnosoinnista julkaistu

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä ei tule diagnosoida pelkän MDQ-oirekartoituslomakkeen perusteella. MDQ-lomaketta voidaan käyttää kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireiden kartoituksessa, mutta se on epätarkka diagnostisessa käytössä, todetaan juuri julkaistussa Vältä viisaasti -suosituksessa. Suomalaisessa aineistossa alle 40 % MDQ-kartoituksessa positiivisen tuloksen saaneista varmistui perusteellisemmassa tutkimuksessa kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaviksi. Jos perusterveydenhuollon tai työterveyshuollon potilaalla on esiintynyt lisääntyneen aktiivisuuden kausia tai masennukseen annettu […]

Vältä viisaasti -suositukset kohonneen verenpaineen lääkehoidosta

Käypä hoito -toimitus on julkaissut kohonneen verenpaineen lääkehoidosta kolme Vältä viisaasti -suositusta. Suosituksissa todetaan muun muassa, että beetasalpaajia ja erityisesti niiden ja diureettien yhdistelmää tulisi välttää ensisijaisena lääkityksenä potilailla, joilla on metabolinen oireyhtymä tai suurentunut riski sairastua diabetekseen. Lisäksi ohjeissa todetaan, että RAS-järjestelmää (reniini-angiotensiinijärjestelmää) lamaavien lääkkeiden yhdistelmät lisäävät haittavaikutuksia mutta eivät vähennä sydän- ja verisuonitautitapahtumia […]

Ensimmäiset Vältä viisaasti -suositukset julkaistu

Terveydenhuollon vaikuttavuutta, tuottavuutta ja turvallisuutta voidaan parantaa luopumalla näyttöön perustumattomista vanhentuneista käytännöistä. Vaikuttamattomista menetelmistä luopumista voidaan ohjata muun muassa kansallisten hoitosuositusten avulla. Englannin NICE (National Institute for Health and Care Excellence) on julkaissut omia do-not-do suosituksiaan vuodesta 2003 alkaen. Yhdysvaltalainen ABIM-säätiö (Advancing Medical Professionalism) on perustanut ”Choosing Wisely” -kampanjan, jonka puitteissa useat erikoislääkäriyhdistykset ovat koonneet […]

Käyvän hoidon do-not-do- tai viisas valinta -suositukset

Yhdysvaltalainen ABIM säätiö (American Board of Internal Medicine) käynnisti vuonna 2012 Choosing Wisely kampanjan, jonka tavoitteena on ylläpitää keskustelua tuhlailevien tai tarpeettomien lääketieteellisten testien, hoitojen ja toimenpiteiden välttämiseksi. Yli 70 amerikkalaista erikoislääkäriyhdistystä on kampanjan puitteissa antanut suosituksia vältettävistä toimista. Tätä kirjoitettaessa Choosing Wisely verkkosivuilta löytyy 481 suositusta lääkäreille ja 123 suositusta potilaille. Toiminta on levinnyt […]

”Älä tee” -suositukset ohjaavat välttämään interventioita, joilla ei ole vaikuttavuutta

Käypä hoito ‑suositusten rinnalle aletaan laatia ”do-not-do”-ohjeita siitä, mitä toimenpiteitä hoidon yhteydessä ei kannata tehdä. ”Älä tee” -listojen tarkoitus on ohjata välttämään interventioita, joilla ei ole vaikuttavuutta, joiden vaikuttavuus suhteessa riskeihin ja haittoihin on epäedullinen tai joiden kustannusvaikuttavuus on huonompi kuin vaihtoehtoisten interventioiden. Britannian NICE on jo vuosien ajan julkaissut ”do-not-do”-suosituksia. Yhdysvaltalaista lähtöisin oleva Choosing […]