Hakutulokset: "kh"

Ajankohtaista 6Sivut 0

Tutkimustiedon kriittisen arvioinnin kurssi

Ajankohta: 13.09.2016 – 14.09.2016Järjestäjä: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ryPaikka: Järvenpää, Järvenpää-taloHinta: Osallistumismaksu 500 euroa kattaa luennot ja ryhmätyöt, kurssimateriaalin sekä kahvit ja lounaat. Käypä hoito -työryhmien jäsenille maksuton.

Juurihoidon tekeminen kannattaa

Joka neljäs suomalainen aikuinen tarvitsee hampaan juurihoitoa eli tulehtuneen hammasytimen puhdistusta ja täyttöä, muistutetaan tänään julkaistavassa Hampaan juurihoito Käypä hoito -suosituksessa. Juurihoidolla voidaan pelastaa hammas ja estää bakteerien leviäminen muualle elimistöön. Uuden suosituksen mukaan juurihoidon teko kannattaa ja juurihoidettu hammas kestää useimmiten hyvin. Juurikanavien puhdistukseen ja täyttöön joudutaan, jos hampaan ydin eli pulpa on vaurioitunut. […]

Käypä hoito -suositukset tutuiksi videoiden ja potilasohjeiden avulla

Käypä hoito -suositusten oheismateriaaleina julkaistaan myös videoita ja potilasohjeita. Videoiden tavoitteena on esitellä suosituksen keskeisimpiä asioita tai antaa välineitä potilasohjaukseen vastaanoton yhteydessä. Kirjallisissa potilasohjeissa esitetään yleiskielisen tekstin ja kuvien avulla potilaan kannalta keskeisiä asioita. Liikuntaharjoitteluvideoissa esitetään ja opastetaan TULE-vaivoihin liittyviä terapeuttisia harjoitteita niin potilaille kuin terveydenhuollon ammattihenkilöllekin. Aiheina ovat alaselkäkipu, niskakipu, epikondyliitti, polvinivelrikko ja lonkkanivelrikko. […]

Epileptinen kohtaus (pitkittynyt; status epilepticus) Käypä hoito -suositus on päivitetty

Pitkittynyt epileptinen kohtaus on hengenvaarallinen hätätilanne, joka vaatii välitöntä hoitoa. Juuri päivitetyssä Käypä Hoito -suosituksessa todetaan, että yli 5 minuuttia kestänyttä pitkittynyttä epileptistä kohtausta on hoidettava kuten uhkaavaa status epilepticusta. Mahdollisimman tehokkaalla varhaisella hoidolla on mahdollista vaikuttaa potilaan ennusteeseen. Kuolleisuus ja vammautumisen riski suurenevat, kun epileptinen kohtaus on kestänyt yli 30 minuuttia. Status epilepticuksen ilmaantuvuutta […]

Uuden Käypä hoito -suosituksen tavoitteena on yhdenmukaistaa rannemurtumien hoitoa

Juuri julkaistun värttinäluun alaosan murtuman (rannemurtuman) Käypä hoito -suosituksen tavoite on yhdenmukaistaa murtuman hoitolinjoja ja vähentää murtumista aiheutuvaa työkyvyttömyyttä. Suosituksella pyritään myös vähentämään sellaisia hoitoja, jotka tutkimusten perusteella eivät ole vaikuttavia. Värttinäluun alaosan murtuma on yleisin yläraajamurtuma, jota esiintyy eniten vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla ja toisaalta kasvuikäisillä pojilla. Se syntyy useimmiten ojennetun käsivarren varaan kaatuessa. Murtumia […]

Käypä hoito -suositus valmistuu nopeasti uudella tilaajamallilla

Kansallisten Käypä hoito -suositusten laatimista varten on kehitetty uusi toimintamalli, joka mahdollistaa suosituksen entistä nopeamman valmistumisen. Uusi, juuri julkaistu Käypä hoito -suositus kostean silmänpohjan ikärappeumasta (AMD) on ensimmäinen uuden käytännön mukaan tehty suositus. Poikkeuksellisesti suosituksen rahoitukseen osallistuivat sairaanhoitopiirien silmätautien klinikat yhdessä Silmälääkäriyhdistyksen kanssa. Lääkäriseura Duodecimin ja erikoislääkäriyhdistysten yhdessä tuottamien kansallisten hoitosuositusten valtionrahoitus on viime vuosina […]