Hakutulokset: ""

Ajankohtaista 6Sivut 0

Diabetesriski pienenee kasviksia lisäämällä ja lihaa vähentämällä

Terveellinen, kasvispainotteinen ruokavalio voi yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan auttaa diabetesriskin pienentämisessä. Hyödyt saadakseen ei tarvitse alkaa kasvissyöjäksi. Riittää, kun lisää kasvisten ja hedelmien osuutta ja vähentää lihansyöntiä. Yhdysvaltalaisten havainnot perustuvat yli 200 000 naisen ja miehen yli 20-vuotiseen seurantaan ja toistuviin ruokavaliokartoituksiin. Seurannan aikana 16 000 osallistujalla todettiin aikuistyypin eli tyypin 2 diabetes. Verrattuna lihapainotteisesti syöviin riski […]

Antikolinergiset lääkkeet mahdollisesti myös murtumariski iäkkäille

Antikolinergiset lääkitykset on viime aikoina yhdistetty moniin terveysongelmiin iäkkäillä potilailla. Niillä lääkityt saattavat olla mm. tavallista suuremmassa dementian ja keuhkokuumeiden vaarassa, mutta tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan he saattavat olla myös alttiita luunmurtumille. Antikolinergisillä lääkkeillä hoidetaan muun muassa Parkinsonin tautia, keuhkoahtaumatautia ja virtsankarkailua. Yhdysvaltalaisten tulokset perustuvat 40 000 luunmurtumapotilaan ja 160 000 terveen samanikäisen terveystietoihin. Seurattavat olivat […]

Pitkävaikutteiset opioidilääkkeet ehkä luultua suurempi riski

Opioidipohjaisiin kipulääkkeisiin liittyy tahattomien yliannostusten vaara, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan niitä käyttävät potilaat menehtyvät tavallista todennäköisemmin myös moniin muihin syihin. Käytännössä kuolemantapauksia ei ole tavattoman paljon enemmän kuin muita kipulääkkeitä käyttävillä, mutta tarpeeksi, jotta ne pitäisi huomioida. Yhdysvaltalaistutkijoiden tutkimustulokset julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä, ja ne perustuvat tietoihin 23 000 pitkävaikutteisen opioidilääkityksen aloittaneesta ja 46 000 […]

Äidin diabetes yhteydessä synnynnäisten sydänvikojen vaaraan

Diabetesta jo ennen raskautta sairastavien lapsilla todetaan tavallista enemmän synnynnäisiä epämuodostumia, tuore tanskalaistutkimus vahvistaa. Riski liittyy sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetekseen. Tanskalaisten tulokset perustuvat yli 2 miljoonan vuosina 1978–2011 syntyneen rekisteritietoihin. Heistä 7 300:n äiti oli sairastanut diabetesta ennen raskautta, ja 16 000:lla oli todettu synnynnäinen sydänvika. Synnynnäisen sydänvian riski oli noin neljä […]

Keski-iässä kovakuntoiset välttyvät aivoverenkierron häiriöiltä

Hyvä fyysinen kunto keski-iässä voi yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan auttaa välttymään myöhemmältä aivoverenkiertohäiriöltä kuten aivoinfarktilta tai aivoverenvuodolta. Tutkijat toivovat, että heidän havaintonsa kannustaisivat ihmisiä liikkumaan ja harrastamaan iästä riippumatta. Tutkimuksen tulokset perustuvat 20 000 yli 45 – 50-vuotiaan 20-vuotiseen seurantaan, jonka aikana 800 osallistujaa sairastui aivoverenkiertohäiriöön. Osallistujat jaoteltiin ryhmiin sen perusteella, millainen heidän aerobinen eli ns. kestävyyskuntonsa […]

Duodecimin kulttuuripalkinto Lapinlahden Lähteelle

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on myöntänyt kulttuuripalkinnon Lapinlahden sairaala-alueelle perustetulle kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin kohtaamispaikalle, Lapinlahden Lähteelle. Lapinlahden Lähde on Suomen Mielenterveysseuran hallinnoima mielen hyvinvoinnin keskus, jonka takana on merkittävä joukko kulttuuri- ja mielenterveysalan toimijoita. Sen tavoitteena on lisätä sekä kaupunkilaisten kokemaa hyvinvointia, että Helsingin kaupunkiympäristön viihtyisyyttä. Lapinlahden Lähde edistää mielen hyvinvointia luomalla mieltä virkistävän keitaan […]